Đại lý phân phối PLC Siemens

Bộ lập trình PLC Siemens

Bộ lập trình PLC Siemens

S7-200 Series với các mã:

6ES7214-1BD23-0XB0,6ES7212-1AB23-0XB0,6ES7212-1BB23-0XB0,6ES7214-1AD23-0XB0,6ES7214-2AD23-0XB0,6ES7214-2BD23-0XB0,6ES7216-2AD23-0XB0,6ES7216-2BD23-0XB0,6ES7216-2BD23-0XB8,6ES7214-1BD23-0XB8,6ES7212-1BB23-0XB8,6ES7214-2BD23-0XB8,6ES7211-0AA23-0XB0,6ES7212-1AB23-0XB0

S7-300 Series có các mã:

6ES7312-1AE14-0AB0,6ES7312-5BF04-0AB0,6ES7313-5BG04-0AB0,6ES7313-6BG04-0AB0,6ES7313-6CG04-0AB0,6ES7314-1AG14-0AB0,6ES7314-6BH04-0AB0,6ES7314-6CH04-0AB0,6ES7315-2AH14-0AB0,6ES7315-2EH14-0AB0,6ES7315-2FJ14-0AB0,6ES7315-6FF04-0AB0,6ES7317-2AK14-0AB0,6ES7317-2EK14-0AB0,6ES7317-6FF04-0AB0,6ES7318-3EL01-0AB0,6ES7317-7TK10-0AB0,6ES7318-3FL01-0AB0

 S7-400 Series với các mã:

6ES7412-1XJ05-0AB0,6ES7412-2XJ05-0AB0,6ES7414-2XK05-0AB0,6ES7414-3EM06-0AB0,6ES7414-3XM05-0AB0,6ES7416-2FN05-0AB0,6ES7416-2XN05-0AB0,6ES7416-3XR05-0AB0,6ES7417-4XT05-0AB0,6ES7412-2EK06-0AB0,6ES7414-5HM06-0AB0

S7-1200 Series với các mã:

6ES7212-1AE40-0XB0,6ES7214-1AG40-0XB0,6ES7211-1HE31-0XB0,6ES7212-1BE31-0XB0,6ES7211-1HE40-0XB0,6ES7214-1BG40-0XB0,6ES7212-1BE40-0XB0,6ES7211-1BE40-0XB0,6ES7297-0AX30-0XA0,6ES7211-1BE31-0XB0,6ES7215-1AG40-0XB0,6ES7211-1AE31-0XB0

S7-1500 Series với các mã:

6ES7511-1AK00-0AB0,6ES7513-1AL00-0AB0,6ES7516-3AN00-0AB0

PLC siemens giá rẻ

Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).
chat facebook