Công Ty TNHH Năng Lượng Sạch Nguyễn Gia

Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH NGUYỄN GIA

Địa chỉ văn phòng :  108 ĐHT 42,P.Tân Hưng Thuận,Q12,TP.HCM

Điện thoại : 0868603840

Hotline      :0975666315

Email        : info@nguyengiace.com

                  : nguyengia.ce@gmail.com

        

 

Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).
chat facebook